Projekti koostamiseks nõutavad dokumendid:

1.PROJEKTEERIMISE TINGIMUSED. Saadakse kohalikust omavalitsusest
2.KEHTIV KRUNDI GEODEETILINE ALUSPLAAN. Saadakse kohalikust omavalitsusest, krundi müüjalt või tellitakse geodeetidelt.
3.VEE JA KANALISATSIOONI TEHNILISED TINGIMUSED. Saadakse trasside omanikult nöusolek liitumiseks vöi kaevu ehitamise luba vastavalt projekteerimise tingimustele.
4.ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED. Saadakse elektrienergia müüjalt.
5.PIIRIPROTOKOLL. Saadakse krundi / kinnistu müüjalt.
6.KINNISTUSSE KANDMISE OTSUS TELLIJA NIMELE VÖI KRUNDI OSTU-MÜÜGILEPINGUST ÄRAKIRI
7.DIGITAALNE GEOALUS (alusele kantud mullauuringu andmed) – soovituslik.

Kõik eramud projekteeritakse personaalselt konkreetsele kinnistule projekteerimise tehnilistest tingimustest ja tellija soovidest lähtudes.

Kõikide projekteerimiseks vajalike dokumentide olemasolu korral sõlmitakse tellijaga ehitamiseks nõutava töödokumentatsiooni koostamiseks eelleping, mille tingimustega on võimalik tutvuda ühingu esinduses.