Lühike ehitusaeg

Antud tabelist leiate erinevate väikeelamute ehitusetappide pikkused

Etapp I II III IV
Vundamendi ja majaelementide valmistamine Majaelementide, katuse ja avatäidete paigaldus Soojustamine, siseseinte ja vahelae ehitus Siseviimistlustööd
EKO Viiking

4 nädalat

5 nädalat 5 nädalat 6 nädalat
EKO Viiking 1

4 nädalat

5 nädalat 5 nädalat 5 nädalat
EKO Viiking 2

4 nädalat

5 nädalat 5 nädalat 5 nädalat
EKO Viiking 3

4 nädalat

5 nädalat 6 nädalat 6 nädalat
Paariselamu

4 nädalat

8 nädalat 6 nädalat 8 nädalat
Kahepereelamu

7 nädalat

5 nädalat 6 nädalat 6 nädalat
EKO IP150

4 nädalat

6 nädalat 6 nädalat 9 nädalat
EKO Legend

4 nädalat

4 nädalat 4 nädalat 5 nädalat
EKO Legend II

4 nädalat

4 nädalat 4 nädalat 5 nädalat
EKO Linno

4 nädalat

4 nädalat 4 nädalat 5 nädalat
EKO Maahärra

4 nädalat

7 nädalat 5 nädalat 6 nädalat
EKO Kalastaja 8 nädalat 4 nädalat
EKO Jääger 8 nädalat 4 nädalat

* Ehitustöödele eelneb eellepingu periood, mille jooksul koostatakse väikeelamu
kooskõlastatud arhitektuurne projekt 5 eksemplaris koos asendiplaaniga

* Ehitusetappide pikkused on toodud orienteeruvalt