EKO Majad OÜ Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige
Registrikood 10789566
MTR reg. nr.
EH 10789566-0001
EJ 10789566-0001
EP 10789566-0001
EO 10789566-0001
Postiaadress Vabaduse pst 2, Tallinn 11623

Üld- ja müügiinfo

Tel: +372 5091179
E-post: info@ekomajad.ee